Menu
Your Cart

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN


Có 2 hình thức thanh toán:


  • Tiền mặt: trước hoặc sau khi giao hàng.
  •  Chuyễn khoản: vào tài khoản công ty tại Ngân hàng.


Việc thanh toán có thể là trước hoặc sau khi giao hàng, tùy thuộc vào hợp đồng ký với khách hàng.