Menu
Your Cart

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Hình thức giao nhận hàng hóa.

Hàng hóa sẽ được giao cho khách hàng theo 02 hình thức:

  • Hình thức 01: Giao trực tiếp bởi nhân viên của công ty. Khách hàng bắt buộc phải kiểm đếm số lượng, chất lượng hàng hóa trùng khớp với chứng từ giao hàng, sau khi ký nhận vào chứng từ thì thủ tục giao nhận hàng xem như đã hoàn tất.
  • Hình thức 02: Bằng đường chuyển phát nhanh.Sau khi khách hàng nhận hàng hóa nguyên đai, nguyên kiện còn niêm phong thì có nhiệm vụ kiểm đếm đầy đủ số lượng và ký nhận phiếu giao hàng xác nhận đã nhận bưu kiện của nhà cung cấp dịch vụ giao nhận, thì thủ tục giao nhận hàng đã hoàn tất.

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận hàng nếu công ty không nhận được bất cứ phản hồi nào về chất lượng hàng hóa thì thủ tục giao hàng xem như hoàn tất 100%.